Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Lào Cai: Di dời các hộ dân ra khỏi KCN Tằng Loỏng

Lào Cai: Di dời các hộ dân ra khỏi KCN Tằng Loỏng.

Đã có 0 bình luận