Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Lễ trao tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO 2015 - 16/5/2016

Lễ trao tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO 2015 ngày 16/5/2016.

Đã có 0 bình luận