Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV phát sóng ngày 22/7/2016.

Đã có 0 bình luận