Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Mỗi ngày một cuốn sách: Bác Hồ với báo chí thủ đô - Ánh sáng soi đường

Cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội biên soạn và xuất bản nhân kỷ niệm 125 ngày sinh Bác Hồ. Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam.

Đã có 0 bình luận