Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Mỗi ngày một cuốn sách: Sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng hòa

"Sự cáo chung của chế độ Việt Nam cộng hòa", câu chuyện lịch sử đã diễn ra cách đây tròn 40 năm được TS. Nguyễn Huy Thục - một cán bộ nghiên cứu lịch sử có nhiều năm nghiên cứu và có nhiều bài viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, kể lại cho bạn đọc bắt đầu từ Hội nghị Paris năm 1972, khi đế quốc Mỹ, khi đó buộc phải ký vào hiệp định cam kết chấm dứt chiến tranh, rút toàn bộ quân Mỹ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM