Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Môi trường: Phát triển bền vững tài nguyên biển đảo

Môi trường: Phản ánh thực trạng những khó khăn trong công tác phát triển bền vững tài nguyên biển đảo cũng như những giải pháp của các bộ, ngành và các địa phương trong việc quản lý, bảo tồn và khai thác.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM