Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Môi trường: Phát triển công nghiệp xử lý môi trường

Môi trường - Phản ánh thực trạng thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương và các mô hình thành công trong việc xử lý tái chế triệt để chất thải, hướng tới phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM