Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Môi trường: Tết trồng cây cùng thông điệp "Trồng và bảo vệ rừng"

Môi trường: Tết trồng cây với thông điệp "Trồng và bảo vệ rừng". Đây là dịp để mỗi cộng đồng dân cư nêu cao ý thức, vai trò trong việc trồng cây gây rừng.

Đã có 0 bình luận