Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Môi trường: Xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Môi trường: Phản ánh các mô hình xã hội hóa trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và những khó khăn bất cập trong lĩnh vực này.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM