Năm 2014, đưa 90 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM