Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 01/5/2015

Người Việt bốn phương ngày 01/5/2015: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Việt Nam trong trái tim bạn bè quốc tế. Khai mạc cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 4.

Đã có 0 bình luận