Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 03/3/2016

Người Việt bốn phương ngày 03/3/2016 với một số thông tin đáng chú ý: Giới học giả Nga đề cao bước tiến của Việt Nam sau Đại hội XII của Đảng; Người Việt tại Đức và Czech giao lưu sáng tác về thủ đô Berlin; Việt Nam đồng tổ chức lễ hội văn hóa thế giới 2017...

Đã có 0 bình luận