Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 05/7/2016

Người Việt bốn phương ngày 05/7 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa; Cuộc đời củ Yến thành công tại liên hoan phim công chiếu quốc tế lần đầu - Philippines 2016...

Đã có 0 bình luận