Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 06/6/2016

Người Việt bốn phương ngày 06/6 với những nội dung đáng chú ý: Biển Đông tiếp tục được thảo luận tại Shangri-La; Việt Nam tham dự liên hoan văn hóa, ẩm thực quốc tế Praha; Triển lãm hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã có 0 bình luận