Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 09/4/2015

Người Việt bốn phương ngày 09/4/2015: Tổng Bí thư thăm đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Chương trình "Gửi cờ Tổ Quốc cho Trường Sa và ủng hộ quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông". Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Tp.HCM vào Lào.

Đã có 0 bình luận