Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 09/4/2016

Người Việt bốn phương ngày 09/4/2016 có một số nội dung chính: Hội nghị thường kỳ hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; Diễn đàn "Việt Nam - 30 năm đổi mới"; 70 năm song hành cùng phóng viên nước ngoài tại Việt Nam...

Đã có 0 bình luận