Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 12/4/2015

Người Việt bốn phương ngày 12/4/2015: Thanh niên là sứ giả thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Trung. Hội Báo xuân Việt Nam 2015 tại Lào. Nhiếp ảnh gia người Mỹ và 25 năm đi cùng thay đổi của Việt Nam.

Đã có 0 bình luận