Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 12/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 12/5/2016 với những nội dung chính: Bộ công an Việt Nam hỗ trợ bộ an ninh Lào trang thiết bị chuyên dụng; Tọa đàm cập nhật luật kinh doanh cho người Việt tại Séc; Giải quyết thủ tịc pháp lý cho những trẻ em Việt - Hàn;...

Đã có 0 bình luận