Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 13/4/2016

Người Việt bốn phương ngày 13/4/2016 với những nội dung chính sau: Tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Gặp gỡ những tấm lòng Việt - Nga...

Đã có 0 bình luận