Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 17/01/2015

Người Việt bốn phương ngày 17/01/2015: Việt Nam giúp Lào xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình. Giới thiệu áo dài lễ phục cung đình Huế tại Hà Nội. Du lịch Việt Nam 2015: Hướng tới du khách trong nước.

Đã có 0 bình luận