Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 18/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 18/5/2016 với những nội dung chính: Nói chuyện về Bác Hồ với kiều bào tại Đức; Giải cầu lông người Việt tại châu Âu lần thứ 5; Cháy chợ người Việt ở Pakse,Champasak;...

Đã có 0 bình luận