Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 20/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 20/5/2016 với những nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền dân tộc; Hội đồng hương Quảng Ninh tại CHLB Đức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập...

Đã có 0 bình luận