Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 21/4/2016

Người Việt bốn phương ngày 21/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Bảo hộ ngư dân Việt Nam tại Malaysia; Nạn mua bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc qua con mắt các nhà báo quốc tế; Đoàn làm phim Hàn Quốc tìm hiểu nghi lễ hầu đồng tại Việt Nam...

Đã có 0 bình luận