Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 22/4/2016

Người Việt bốn phương ngày 22/4/2016 với những nội dung chính sau: Tăng cường hợp tác hải quân Việt Nam - Hoa Kỳ; Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam vào hai ngành chế tạo và dịch vụ...

Đã có 0 bình luận