Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 24/4/2016

Người Việt bốn phương ngày 24/4/2016 có những nội dung chính: Lưu giữ nét văn hóa chợ tình Khâu Vai; Hội thảo Việt Nam - hôm nay và ngày mai tại Cộng hòa Séc; Pháp thoại "Sống trong thực tại"...

Đã có 0 bình luận