Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 26/7/2016

Người Việt bốn phương ngày 26/7 với những nội dung đáng chú ý: Người Việt tại Hàn Quốc tuần hành phản đối Trung Quốc trong vấn đề biển Đông; Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng.

Đã có 0 bình luận