Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 28/3/2016

Người Việt bốn phương ngày 28/3/2016 với những nội dung chính: Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2016; Giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng và sinh viên Việt Nam tại Singgapo; Việt Nam tham dự hội chợ du lịch quốc tế Mít - Mátxơcơva 2016;...

Đã có 0 bình luận