Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 28/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 28/5/2016 có những nội dung chính: Chính phủ Đức tạo điều kiện cho con em cộng đồng học tiếng Việt trong nhà trường; Nghệ sỹ đương đại Ireland - Nhiều tình cảm với Việt Nam; Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Kuwait...

Đã có 0 bình luận