Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 28/6/2016

Người Việt bốn phương ngày 28/6/2016 với những nội dung chính sau: Quốc hội Lào và Việt Nam tăng cường hợp tác về công tác dân tộc; Lễ đưa tiễn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam tại Campuchia; Liên Phạm - Nhà thiết kế Việt Nam thành công tại Pháp...

Đã có 0 bình luận