Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 29/3/2016

Người Việt bốn phương ngày 29/3/2016 với những nội dung chính: Cộng đồng người Việt Tại Hàn Quốc tuần hành phản đối quân sự hóa ở biển Đông; Hội thảo hướng nghiệp 2016 tại Pháp; Tình hình ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Thái Lan;...

Đã có 0 bình luận