Nhịp cầu VTV8 - 07/5/2016

  • Nhịp cầu VTV8 ngày 07/5/2016.