Nhịp cầu VTV8 - 23/01/2016

  • Nhịp cầu VTV8 ngày 23/01/2016.