Nhịp cầu VTV8 - 28/5/2016

  • Nhịp cầu VTV8 ngày 28/5/2016.