Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nhịp sống công nghệ - 01/6/2017

Nhịp sống công nghệ ngày 01/6/2017 với nội dung đáng chú ý: Máy làm kem - Một sáng tạo của sinh viên; Máy thái cỏ chuối.

Đã có 0 bình luận