Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nhịp sống công nghệ - 04/4/2016

Nhịp sống công nghệ ngày 04/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Thiết kế mô hình giải pháp an toàn cho giao thông đường sắt; Góc Robocon: Đại học Công nghiệp TP.HCM vượt khó vì tình yêu robot; Điều khiển chi giả bằng suy nghĩ.

Đã có 0 bình luận