Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nhịp sống công nghệ - 20/4/2016

Nhịp sống công nghệ ngày 20/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Bình nước công nghệ cao; Máy bắt rầy xanh trên cây đậu bắp; Giấc mơ thuốc và vị tiến sỹ đầu tiên người dân tộc Sán Chỉ.

Đã có 0 bình luận