Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) - 06/9/2016

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) với nội dung chính: Kiểm tra các cơ sở sản xuất hành phi bẩn; Lỏng lẻo trong quản lý các cơ sở hành phi;...

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH