Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) - 14/4/2016

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) ngày 14/4/2016 với những nội dung chính sau: Hàng loạt của hàng đông lạnh tại chợ Phùng Khoang bị đóng cửa; Ban quản lý chợ Phùng Khoang thừa nhận yếu kém trong quản lý...

Đã có 0 bình luận