Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) - 27/7/2016

Nói không với thực phẩm bẩn (20h40) ngày 27/7/2016 với nội dung chính: Đảm bảo thịt không nhiễm khuẩn bằng giết mổ công nghiệp; Người tiêu dùng chưa thực sự đón nhận thịt hữu cơ...

Đã có 0 bình luận