Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) - 01/6/2016

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) ngày 01/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Tiêu hủy hơn 10 tấn nước ngọt chứa hàm lượng chì cao; Nước ngọt chứa hàm lượng chì cao: Ai phải chịu trách nhiệm?

Đã có 0 bình luận