Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) - 03/8/2016

Nói không với thực phẩm bẩn (7h25) ngày 03/8/2016 với nội dung: Kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất pate, xúc xích không đảm bảo VSATTP.

Đã có 0 bình luận