Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nông thôn mới : Chăn nuôi nông hộ nhỏ và chuyện tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Nông thôn mới ngày 29/11/2014: Cơ chế hỗ trợ nông hộ nhỏ nâng sức mạnh cạnh tranh.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM