Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Nông thôn mới: Xoá đói giảm nghèo ở vùng cao

Nông thôn mới tìm hiểu về phương thúc xoá đói giảm nghèo của bà con dân tộc ở vùng cao.

Đã có 0 bình luận