Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phản ứng của Trung Quốc về thông tin máy bay vị rơi ở Nam Ấn Độ Dương

Phản ứng của Trung Quốc về thông tin máy bay vị rơi ở Nam Ấn Độ Dương phát sóng ngày 25/03/2014 trên kênh VTV1.

Đã có 0 bình luận