Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: 70 năm Ngoại giao Việt Nam - những chặng đường phát triển

Với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, quá trình trưởng thành của ngành ngoại giao trên trường quốc tế trong những năm qua luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM