Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Biết đâu nguồn cội

Phim tài liệu "Biết đâu nguồn cội" là những câu chuyện bi thương về thế hệ người Chân đăng đầu tiên tại Nouvelle Caledonie, Pháp. Đa số họ không thể trở về quê hương sau thời gian lao động.

Đã có 0 bình luận