Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo

Bộ phim tài liệu Đồng chí Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo bao gồm nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Phim do hãng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015).

Đã có 0 bình luận