Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Giữa đôi dòng mặn ngọt

Năm 1994, người dân tỉnh Cà Mau phá đập ngăn mặn, đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm. Năm 2004, người dân tỉnh Cà Mau tiếp tục phá đập lấy nước mặn nuôi tôm. Hai mươi năm qua, sau tất cả những quy hoạch, những phân vùng, mảnh đất nơi tận cùng Tổ quốc vẫn luôn trăn trở giữa đôi dòng mặn – ngọt.

Đã có 0 bình luận