Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Trưởng bản

Bộ phim tài liệu nói về cuộc sống mới của những người dân tộc Mông trên bản Lao Khô, thuộc xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Đã có 0 bình luận