Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phóng sự: Đào tạo cho ngư dân để hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ

Phóng sự với nội dung: Đào tạo cho ngư dân để hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ.

Đã có 0 bình luận